Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KL. I

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 a także art. 29 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z póź. zm.) oraz zarządzenie nr OR.0050.12.2020 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Naroku ogłasza nabór do kl. I dzieci urodzonych w roku 2013
(2014 – po 29.02.2020 r., jeżeli dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i będą wolne miejsca)

Zapisów dokonywać należy osobiście w szkole w godz. 8:00 do 15:00

Zapisy trwają od 24.02.2020 r. do 09.03.2020r.

W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC MOŻNA ZAPISAĆ DZIECI PO TYM TERMINIE

Szkoła zapewnia:

- dowóz dzieci do szkoły, bezpieczeństwo i opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców;

- ciepłe posiłki, owoce i warzywa oraz wyroby mleczne w ramach akcji „Mleko w szkole”;

- naukę j. angielskiego i j. niemieckiego (od kl.7, dla chętnych od kl. I do kl. VI język mniejszości narodowej - niemiecki);

- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum (m. in. finansowanych z projektów unijnych);

- pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki szkolnej;

Dysponujemy odpowiednią bazą informatyczną, dziennik elektroniczny, posiadamy plac zabaw oraz duży teren rekreacyjno-sportowy.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

ZAPRASZAMY DO PSP W NAROKU !!!

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

1. Wniosek dla uczniów z obwodu szkoły

2. Wniosek dla uczniów spoza obwodu szkoły

3. Wniosek dla dziecka sześcioletniego

4. Oświadczenie dla rodzin wielodzietnych

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. Oświadczenie u uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa.